Pravno obvestilo

Dobrodošli na spletnem mestu KD d. d.!

Tu so objavljene informacije in obvestila družbe KD d.d. Vsebine na spletnem mestu so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o družbi in o njenem poslovanju. Kot obiskovalca našega spletnega mesta vas prosimo, da upoštevate tu navedene pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakega obiskovalca spletnega mesta. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, potem pristajate na ta pravila.

Vse informacije, podobe in dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite oziroma druge oblike zaščite intelektualne lastnine, zato jih ni dopustno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Reproduciranje je dovoljeno le v primeru, da gre za nekomercialne namene. Intelektualna lastnina na tem spletnem mestu je zaščitena. Njena uporaba je mogoča le s predhodnim dovoljenjem družbe, ki je nosilka pravic intelektualne lastnine. To velja tudi za vse logotipe in znamke, katerih nepooblaščena uporaba je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Vsi zapisi v kakršnikoli obliki na spletnem mestu ne pomenijo ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb ali poslov v povezavi s trgom vrednostnih papirjev ali produktov družb, temveč so izključno namenjeni njihovi promociji. Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose produktov družb, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Prihodnji donosi so lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodila ali priporočila glede investicijskih odločitev posameznega obiskovalca spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje oziroma finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Podatki in informacije, objavljeni na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave. Družba KD d. d. si bo prizadevala za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost, vendar niti družba niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti oziroma ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo spletnega mesta in/ali informacij, ki jih spletno mesto vsebuje in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in/ali morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti takšne škode.

Spletno mesto družbe KD d. d. vsebuje tudi povezave s spletnimi mesti tretjih oseb in/ali vsebuje informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi družba nima nadzora, družba ne more jamčiti, prevzemati odgovornosti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede spoštovanja zasebnosti, vsebine takih spletnih strani niti ne za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb.

Družba KD d. d. in druge pravne ali fizične osebe, ki sodelujejo pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani si pridržujejo pravico, da lahko vse zapise, objavljene na spletnem mestu kadarkoli spremenijo, dopolnijo oziroma izbrišejo in niso odgovorne za morebitno začasno nedelovanje svojih spletnih strani.