Javne objave

Poslovanje Skupine KD in družbe KD d.d. v obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2018

KD d.d.,

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d. za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2018, kot ga je upravni odbor družbe potrdil na svoji seji 28.11. 2018. 


Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-fd.si od 28.11. 2018 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.KD d.d.

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija