Javne objave

leto:
2019
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2018

KD d.d.,

Kodeks upravljanja Skupine KD

KD d.d.,

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2018

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija