Javne objave

leto:
2017
    mesec:
* vsi *

Poslovanje Skupine KD in družbe KD d.d. v obdobju od 1. januarja do 30. septembra 2017

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o uvrstitvi obveznic oznake SKD2 na trg SI ENTER

KD d.d.,

Konstituiranje upravnega odbora v novem mandatu in imenovanje izvršnih direktorjev

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o končnem številu izdaje obveznic SKD2

KD d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija