Javne objave

leto:
2019
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o popravku nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d. z objavo revidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD in družbe KD d.d.

KD d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2018

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija