Javne objave

leto:
2018
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD d.d.

KD d.d.,

Poslovanje Skupine KD in družbe KD d.d. v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018

KD d.d.,

Obvestilo

KD d.d.,

Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2017

KD d.d.,

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2017

KD d.d.,

Obvestilo

KD d.d.,

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija