Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD

 

2019

2018

Index 2019/2018

SKUPINA KD
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
114,2
-9,9
-
Sredstva (v mio. EUR) 179,7
757,3
24
Lastniški kapital (v mio. EUR) 161,0
72,4
222
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 8,9
47,3
19
Donosnost kapitala (ROE)
97,8%
-12,8%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
827,18
275,26
301
Čisti poslovni izid na delnico 597,23
-49,32
-
KD D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR) -5,3
-1,6
336
Sredstva (v mio. EUR)
69,9
68,5
102
Lastniški kapital (v mio. EUR)
26,4
31,8
83
Finančne obveznosti (v mio. EUR)
43,4
36,7
118
Donosnost kapitala (ROE) -18,3%
-4,9%
377
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 156,21
185,24
84
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-31,16
-9,25
337
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2019

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija