Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD


 

2017

2016

Index 2017/2016

Ključne številke (v mio EUR)

 

 

 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

292,1 288,3 101

Drugi zavarovalni prihodki

2,3 1,7 130

Drugi prihodki

20,5 22,5 91

Prihodki od naložb

36,1 45,1 80

Prihodki

351,0 357,6 98

EBITDA

18,8 19,5 96

Čisti poslovni izid poslovnega leta

0,9 1,9 50

* (brez pripadajočega deleža dobička od pridruženih podjetij)

 

Lastniški kapital

82,7 82,3 100
Podrejene obveznosti 49,5 49,5 100

Finančne obveznosti

50,6 51,0 99

Donosnost kapitala (ROE v %) 

1,1% 2,3% 50

Finančne obveznosti / EBITDA

2,7 2,6 94

 

Število zaposlenih na 31. 12.

1.205 1.280 94

 

Sredstva po področnih odsekih (v mio EUR)

Premoženjska zavarovanja

210,5 208,5 101

Zdravstvena zavarovanja

21,5 18,7 115

Življenjska zavarovanja

452,5 422,4 107

Upravljanje premoženja

10,4 10,6 98

Finančno poslovanje

70,6 78,1 90

Drugo

31,0 34,9 89

Skupina

796,4 773,1 103

 

Finančna moč

Število izdanih delnic

186.436 186.436 100

Tržna kapitalizacija (v mio EUR)

14,0 18,5 76

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

325,36 325,47 100

Čisti dobiček na delnico, ki pripada večinskim lastnikom družbe (v EUR)

1,85 5,77 32

Kazalnik P/E

40,44 17,15 236

Tržna kapitalizacija / knjigovodska vrednost kapitala

0,23 0,30 76
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2017

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija