Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD

 

2023

2022

Index 2023/2022

SKUPINA KD
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
6,9
-2,4
-
Sredstva (v mio. EUR) 109,8
137,1
80
Lastniški kapital (v mio. EUR) 93,6
95,0
98
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 4,5
24,5
18
Donosnost kapitala (ROE)
7,3%
-2,4%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
629,03
608,07
103
Čisti poslovni izid na delnico 44,40
-15,64
-
KD D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR) -0,2
-0,3
71
Sredstva (v mio. EUR)
62,7
71,4
88
Lastniški kapital (v mio. EUR)
62,6
71,4
88
Finančne obveznosti (v mio. EUR)
-
-
-
Donosnost kapitala (ROE) -0,3%
-0,4%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 420,97
456,97
92
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-1,46
-2.03
72
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2022


Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: +386 1 5112 799

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija