Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD

 

2018

2017

Index 2018/2017

SKUPINA KD      
EBITDA (v mio. EUR) 17,8 18,8 95
Čisti poslovni izid iz delujočega poslovanja (v mio. EUR)
-17,2 -8,6 199
Čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja (v mio. EUR)
7,2 9,5 76
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-9,9 0,9 -
Sredstva (v mio. EUR) 757,3 796,4 95
Lastniški kapital (v mio. EUR) 72,4 82,7 88
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 47,3 50,6 93
Donosnost kapitala (ROE)
-12,8% 1,1% -
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
275,26 325,36 85
Čisti poslovni izid na delnico iz delujočega poslovanja (v EUR) -91,1 -53,26 171
Čisti poslovni izid na delnico za ustavljeno poslovanje (v EUR) 41,78 55,12 76
Finančne obveznosti/EBITDA 2,7 2,7 98
 
KD D. D.      
Čisti poslovni izid (v mio. EUR) -1,6 -1,7 94
Sredstva (v mio. EUR)
68,5 68,4 100
Lastniški kapital (v mio. EUR)
31,8 33,4 95
Finančne obveznosti (v mio. EUR)
36,7 35 105
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 80 77,6 103
Donosnost kapitala (ROE) -4,9% -4,9% 99
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 185,24 194,49 95
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-9,25 -9,84 94
Vir: Letno poročilo Skupine KD za leto 2018

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija