Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke za Skupino KD


 

2016

2015

Index 2016/2015

Ključne številke (v mio EUR)

 

 

 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

288,3 288,9 100

Drugi zavarovalni prihodki

1,7 4,2 42

Drugi prihodki

22,5 24,1 94

Prihodki od naložb

45,1 26,4 171

Prihodki

357,6 343,6 104

EBITDA

19,5 23,8 82

Čisti poslovni izid poslovnega leta

1,9 -0,6 -

* (brez pripadajočega deleža dobička od pridruženih podjetij)

 

Lastniški kapital

82,3 84,2 98
Podrejene obveznosti 49,5 - -

Finančne obveznosti

51,0 85,8 59

Donosnost kapitala (ROE v %) 

2,3% -0,7% -

Finančne obveznosti / EBITDA

2,6 3,6 72

 

Število zaposlenih na 31. 12.

1.280 1.282 99,8

 

Sredstva po področnih odsekih (v mio EUR)

Premoženjska zavarovanja

208,5 183,8 113

Zdravstvena zavarovanja

18,7 27,5 68

Življenjska zavarovanja

422,4 388,5 109

Upravljanje premoženja

10,6 10,7 98

Finančno poslovanje

78,1 90,1 87

Drugo

34,9 39,1 89

Skupina

773,1 739,8 105

 

Finančna moč

Število izdanih delnic

186.436 186.436 100

Tržna kapitalizacija (v mio EUR)

18,5 14,9 124

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

325,47 335,87 97

Čisti dobiček na delnico, ki pripada večinskim lastnikom družbe (v EUR)

5,77 -5,79 -

Kazalnik P/E

17,15 -13,83 -

Tržna kapitalizacija / knjigovodska vrednost kapitala

0,30 0,24 128
Vir: Letno poročilo Skupine KD in družbe KD d.d. za leto 2016  
                                                                                                                                                                                                

Kontakti

E-pošta: info@kd-group.si

Telefon: + 386 1 582 67 00

Sedež družbe: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija