Organiziranost

Družba KD d. d. je matična družba družbe KD Group d. d.

Organigram na dan 31.12.2022

KD d.d.
Celotne
emisije:
100%
KD Group d.d.
Projektor d.d., Maribor 100%
Gradnje inženiring d.d., Ljubljana 100%
Casino Lent d.o.o., Ljubljana 100%
Šumijev kvart d.o.o., Ljubljana 100%
KD Priložnost d.o.o., Ljubljana 100%
Fontes Group d.o.o., Beograd 100%
DBS d.d., Ljubljana 24%