Organiziranost

Družba KD d. d. je matična družba družbe KD Group d. d.

Organigram na dan 13.2.2019

KD d.d.
Celotne
emisije:
78,49%
KD Group d.d.
KD Kvart d.o.o., Ljubljana 100%
DRI Naložbe d.o.o., Ljubljana 100%
KD Kapital d.o.o., Ljubljana 100%
Šumijev kvart d.o.o., Ljubljana 100%
Firsthouse Investments ltd., Limassol - v likvidaciji 100%
Fontes Group d.o.o., Beograd 100%
Projektor d.o.o., Ljubljana100,00% Gradnje inženiring d.d., Ljubljana100,00%
KD IT d.d., Ljubljana100,00%