Skupina KD Group - zaupanje ki traja

Osebna izkaznica
Domov|O nas

Osebna izkaznica

Firma (ime) družbe:

KD, finančna družba, d. d.*
*Do 11. septembra 2008 se je družba imenovala KD Group, finančna družba, d. d.

Skrajšana firma družbe:

KD d. d.

Sedež:

Ljubljana
Poslovni naslov: Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+ 386 1 582 67 00

Faks:

+ 386 1 518 41 00

E-pošta:

Spletna stran:

Dejavnost:

64.200 – Dejavnost holdingov
Osnovni kapital: 1.555.967,28 EUR

Matična številka:

1572016000

Davčna številka:

44030428

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2000/13887 z dne 30. 11. 2000, št. reg. vl. 1/33907/00

Transakcijski račun:

19100-0010020736, odprt pri DBS d. d.
33000-4403042809, odprt pri Hypo Alpe-Adria-Bank d. d.